วิชาบังคับพื้นฐานสำหรับแผนกแม่บ้าน

1. โครงสร้างของแผนกแม่บ้าน ( Structure of Housekeeping )

2. สุขอนามัยสำหรับแผนกแม่บ้าน ( Hygiene and Sanitation for Housekeeping )

วิชาพนักงานประจำห้อง

1. วิธีทำความสะอาด ( Cleaning Process )

2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ( Cleaning Equipment )

3. การทำความสะอาดห้องพัก ( Making Up a Room )

4. การตรวจห้องพัก ( Room Inspection )

5. การทำรายงาน ( Reporting )

วิชาพนักงานต้นห้อง

1. ความรู้เกี่ยวห้องพัก อาหารเครื่องดื่มและอื่นๆ ( Product Knowledge )

2. หน้าที่โดยทั่วไปของพนักงานต้นห้อง ( Duties of Butler )

3. ศิลปะในการเป็นพนักงานต้นห้องที่ดี ( The Art of Butler Service )

4. ศิลปะในการให้แขกพึงพอใจ ( Guest Satisfaction and Problem Solving )

5. สัมมนา ( Seminar )